Helikon

De tour met Defoer
rondleiding langs de collectie met de ex-directeur van het Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent is in de jaren zeventig ontstaan door de samenvoeging van een aantal kerkelijke verzamelingen en Defoer was als conservator van het Aartsbischoppelijk Museum direct betrokken bij de inrichting ervan. Later, van 1981-2001, was hij er directeur. Niemand is dan ook beter op de hoogte van de inhoud van de verzameling en men kan zich daarom geen betere inleider wensen. De rondleiding die Henri Defoer gaat geven zal twee middagen beslaan van telkens twee uur met een pauze halverwege.
De eerste middag zal hij vooral ingaan op de schilderijen en beelden uit de middeleeuwen, waarbij hij aandacht geeft aan de devotionele betekenis en ook aan Utrecht als centrum van religieuze kunst. Tijdens de tweede middag gaat hij in op de kunst van de zestiende en de zeventiende eeuw en het verband van deze kunst met de twee belangrijkste religieuze groeperingen in onze gouden eeuw: de katholieken en protestanten. Tijdens deze rondleiding hoort u verhalen die nooit in een catalogus zijn opgenomen …


Salomon de Bray, Jaël, Debora en Barak, 1635, Museum Catharijne Convent
Plaats en datum
Museum Catharijneconvent, start in de foyer, donderdag 7 en 14 november 2019, van 14.30 - 16.30 uur Museum Catharijneconvent, start in de foyer, woensdag 4 en 11 december 2019, van 14.30 - 16.30 uur
Prijs
rondleiding in twee delen € 35, inclusief koffie of thee met gebak