Activiteiten door drs. Thea Willemsen

14 De magie van de Mariagetijden

De getijden voor Maria vormden in de late middeleeuwen een onmisbaar deel van elk gebedenboek. Ze omvatten een verzameling psalmen, hymnen, lezingen en gebeden gericht aa... lees meer


33 Monsters in de middeleeuwen

Het waren angstaanjagende tijden. In de ogen van de middeleeuwer konden draken en vuurvogels bestaan, ook al had hij ze zelf nog nooit gezien. Er bestonden veel gevaarlij... lees meer


45 Het imago van de lezende vrouw in de schilderkunst

De schilderkunst heeft heel wat portretten opgeleverd van vrouwen die een boek lezen. Dat lijkt een favoriete pose die getuigt van intellectuele interesse. De nadruk ligt... lees meer


62 Mariagetijden in de Koninklijke Bibliotheek

Dit najaar vindt opnieuw een excursie plaats naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waarbij middeleeuwse handschriften met geschilderde miniaturen het middelpunt vo... lees meer