Helikon

Activiteiten door drs. Jaap Versteegh

33 Vrouwelijke schilders en grafici uit de eerste helft van de 20e eeuw

Tot ver in de 20e eeuw werden dames niet geacht zich professioneel met de beoefening van kunst bezig te houden. Er waren weliswaar veel vrouwen werkzaam in de textielindu... lees meer


38 Vrouwelijke beeldhouwers uit de eerste helft van de 20e eeuw

De beeldhouwkunst geldt als een fysiek zware discipline en lange tijd werden vrouwen als ongeschikt gezien voor zware arbeid. Mede om die reden waren vrouwelijk beeldhouw... lees meer